מנטורינג בתעסוקה תבת

יוצרים הזדמנויות, חונכים קריירה.
 

אתר זה נבנה כדי לתת לכם המנטורים כלי עבודה מקצועיים שישפרו ויקדמו את העבודה השוטפת שלכם בליווי המנטיס

 
tevet-he-pos.png

ג'וינט ישראל-תבת מקדמת את החוסן הכלכלי-חברתי בישראל ואת שוויון ההזדמנויות, בפועלה לשילוב ולקידום מגוון אוכלוסיות בתעסוקה.
תבת היא שותפות בין ג'וינט ישראל לממשלת ישראל, הפועלת בשיתוף רשויות מקומיות, עמותות ומעסיקים, במטרה:
לפתח תכניות, מודלים ומדדים חדשניים בתעסוקה.
להטמיע מענים תעסוקתיים במערך השירותים בישראל ובקרב מעסיקים.
להוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם ברבים.

 

ג'וינט ישראל-תבת שואפת להשפיע על מיליון איש בישראל ולסייע להם לצאת ממעגל העוני באמצעות שילוב וקידום בעולם התעסוקה.

 
התוכנית שלנו

מנטורינג הוא כלי חניכה תומך לסיוע בתהליכי השתלבות וקידום תעסוקתי, אשר פותח בשנת 2014 באופן ייחודי למשתתפי תכניות התעסוקה המגוונות בתבת .
זהו שיתוף פעולה בין מנטורים מתנדבים מארגונים עסקיים ומהמגזר הציבורי, בדרג ניהולי ביניים ומעלה, מצויינים בתחומם המקצועי, לבין משתתפי התוכניות.

המנטורים מלווים משתתפים (מנטיס) בתהליכי השתלבות וקידום תעסוקתי מתוך ניסיון חיים אישי וקריירה מקצועית, בשיתוף עם רפרנטים נבחרים מתכניות תבת. התכנית פועלת להכשיר וללוות מנטורים מתנדבים מקרב ארגונים עסקיים והמגזר הציבורי, תוך פיתוח מתמיד של הידע ושל שיטות העבודה בנושא הפעלת מנטורים מתנדבים בתחום התעסוקה.

המשתתפים (המנטיס) הינם משתתפי תכניות תבת השונות, תכניות שמטרתן לעזור לאוכלוסיות המגוונות להשתלב או להתקדם בתעסוקה. המשתתפים באים מאוכלוסיות המצויות בתת ייצוג הולם בשוק העבודה ואינם מועסקים בהתאם להשכלה, לכישורים ולפוטנציאל שלהם כגון: חברה ערבית, חברה חרדית, מבוגרים, אנשים עם מוגבלות, עובדים בשכר נמוך.

תרומת תהליך המנטורינג
 

תהליך מנטורינג חוץ-ארגוני בעזרת מתנדבים בתעסוקה טומן בחובו יתרונות רבים לא רק בעבור המנטי, אלא גם בעבור המנטור, הארגון, הקהילה והחברה.

הערך למנטיס

קיים קשר בין תהליכי מנטורינג בתעסוקה לבין תוצאות בתחום הקריירה, כמו התפתחות מקצועית, עלייה בשכר ושביעות רצון מהעבודה.
 

יתרונות המנטורינג למנטי:
היכרות עם מודלים אישיים לחיקוי.
חידוד הזהות המקצועית והאופק התעסוקתי. 
הרחבת הרשת החברתית והקשרים הלא פורמאליים.   
הבנה של הפוליטיקה הארגונית ו"הכללים הלא כתובים" של שוק העבודה.
קבלת ראייה מערכתית של עולם העבודה והיכרות עם שיקולים ועם עמדות של מעסיקים.
הרחבת הידע לגבי עולם המקצועות והעיסוקים.
שיפור הביטחון והמסוגלות העצמית.
תמיכה בתהליכי שינוי וקבלת החלטות וליווים.
גישור על חסמים תרבותיים.

הערך למנטור

המנטור נתרם מתהליך המנטורינג לא פחות משהוא תורם לו. כמי שמהווה יועץ ומודל לחיקוי בעבור אדם אחר, הוא זוכה בהזדמנות להעביר הלאה מהידע ומהניסיון שצבר, ובה בעת ללמוד ולהתפתח בעצמו.


יתרונות המנטורינג למנטור:        
תחושת סיפוק מעצם הסיוע להתפתחותו של אדם אחר.
הכרת אוכלוסיות שטרם נחשף אליהן ושינוי תפיסותיו ועמדותיו כלפיהן.
 קבלת הכרה מצד עמיתים ומנהלים בארגון.
 למידה והתמקצעות:

מיקוד מטרות וערכים אישיים, התעדכנות בעולמות התוכן המקצועיים, שכלול מיומנויות ורכישת כלים שימושיים לחניכה ולליווי.
שיפור הביצועים האישיים בעבודה באמצעות שימוש  בכלים ובמיומנויות שנרכשו בתהליך המנטורינג.

הערך לחברה

מנטורינג הממוקד בשילוב קליטה וקידום עובדים מאוכלוסיות מגוונות, תורם גם לקהילה ולחברה. 


יתרונות המנטורינג לחברה:
שינוי תפיסה והפחתת ההטיות הקיימות בתהליכי העסקה לגבי עובדים מאוכלוסיות מגוונות (חרדים, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות, ערבים ומבוגרים), בעקבות חשיפה לאוכלוסיות אלה בתהליך המנטורינג. 
סיוע לצמצום ממדי העוני והפערים החברתיים הקיימים בחברה על-ידי קידום תעסוקתי של אוכלוסיות בתת-ייצוג או המועסקות בשכר נמוך.
יצירת חברה אזרחית מלוכדת וסולידרית יותר שחבריה מסייעים זה לזה.

הערך לארגון

ארגונים המיישמים תהליכי מנטורינג (פנים או חוץ-ארגוני) באופן עקבי מדווחים על שינויים חיוביים בתרבות הארגונית, בתקשורת הארגונית, באיכות הניהול ובתוצאות העסקיות. 


יתרונות המנטורינג לארגון:

לקיחת חלק במערך מנטורינג של תבת היא הזדמנות בעבור ארגונים ליישם מדיניות וערכים ארגוניים הקשורים לגיוון ולהכלה, לקדם תרבות סבלנית ופתוחה יותר בארגון ולתרום לקהילה.
התנדבות מסוג זה מאפשרת לאוכלוסיית העובדים להתנדב באופן שמשתלב באורח חייהם העמוס, וייתכן שלא היו מתנדבים באופן אחר.
מנטורינג משמש כלי יעיל לפיתוח הון אנושי ולשימור העובדים בארגון. 

הגברת תחושת השייכות והמחויבות של העובדים המתנדבים לארגון וצמצום תחלופת עובדים.
שיפור תדמית הארגון בעיני עובדים ועובדים פוטנציאליים, אשר רואים בו ארגון שמשקיע בפיתוח עובדיו  ובתרומה לקהילה.

שותפים לדרך
 
לוגו בזק
לוגו אמדוקס
לוגו מיקרוסופט
לוגו באבקום
לוגו טופין
לוגו נטפים
לוגו כללית
לוגו משרד המשפטים
לוגו אינטל