קליטה בארגון

תהליך קליטה נכון מהווה המשך לתהליך הגיוס והמיון ונועד להגדיל את הסיכויים להשתלבות מיטבית ושימור העובד. לא בכל הארגונים קיים מערך קליטה מוסדר, וגם בארגונים בהם קיים תהליך כזה יש לתווכו לעובד חדש, ללוות אותו בשלבי הקליטה וההשתלבות ולסייע לו במקומות בהם הוא חסר את הידע והכלים.

כניסה של עובד לשוק העבודה הישראלי כרוכה בצורך ללמוד מצד אחד את הארגון, התפקיד, התרבות הארגונית ומצד שני ביכולת של העובד עצמו לתווך את הפערים התרבותיים, על מנת שאלה לא יתפרשו שלא נכון.

תהליכי קליטה בארגון

 

קליטה ארגונית

 

מטרות הכלי

איסוף וקבלה של מידע לקראת יום הקליטה.

מקום לעיבוד התחושות והחששות לקראת הקליטה.

חשיבה משותפת על דרכי התמודדות.

רקע

חשיבות תהליך קליטה מובנה ויתרונותיו ברורים ומוכחים, עם זאת התהליך המובנה לא בהכרח קיים בכל אחד מהארגונים. יחידה זו נועדה להעלות את מודעות העובד לצורך ולסייע לו במתן ידע וכלים על תהליכי קליטה, כיצד לתווך את הצורך בהעדרם וכיצד לצרוך אותם נכון.

הקליטה הארגונית מתייחסת ליום הקליטה האדמיניסטרטיבית הפורמאלית והיא כוללת אוריינטציה עסקית וארגונית– הכרות עם הארגון, החברה והמערכת- מוצרים מרכזיים, מבנה, חזון ויעדים, אסטרטגיה.

קליטה מקצועית

 

מטרות הכלי

הבנה של המידע שעל המנטי לאסוף על מנת שיוכל להבין לעומק את התפקיד אליו התקבל וחשיבות מידע זה להצלחתו בתפקיד.

חשיבה משותפת על הדרכים בהן יוכל המשתתף להשיג את המידע הדרוש.

רקע

לאחר ההיכרות עם הארגון, נצלול להיכרות עם התפקיד הספציפי – עם יחידת העבודה המסוימת ועם מטלות התפקיד.

מידע זה יאפשר למנטי להבין טוב יותר את התפקיד אליו התקבל ואת המשימות הנגזרות ממנו על מנת שיוכל להתחיל ולמלא את המצופה ממנו בצורה הטובה ביותר. 

 

קליטה פסיכולוגית - תרבות ארגונית

מטרות הכלי

היכרות עם המושג תרבות ארגונית, משמעותו וחשיבותו לקליטה טובה בארגון.

תרגום הטקסים, ההתנהגויות והסיפורים אליהן נחשף המנטי לכדי התרבות הארגונית.

חשיבה משותפת על משמעות התרבות הארגונית מבחינת המנטי עצמו וההתנהגויות המצופות ממנו.

רקע

לפי דפט, מרפי ווילמונט (2016) תרבות ארגונית היא מערכת של ערכים, אמונות מנחות, הבנות ודרכי חשיבה אשר הן:

1. משותפות לכל חברי הארגון.

2. מועברות לחברים חדשים כנכונות.

ליבת התפקיד

 

מטרות הכלי

זיהוי ליבת התפקיד המקצועי וניתוחה

זיהוי ואיתור המדדים שעל פיהם אני  נמדד במקום עבודה

זיהוי נקודות חוזק ונקודות לעבודה לשיפור הביצועים של ליבת התפקיד

הגדרת יעדים להתמקצעות

רקע

עיקר התפקיד, המרכיבים העיקריים של התפקיד בעבודה.

ליבת התפקיד כוללת את המשימות שלי בעבודה ואת הכישורים והמיומנויות שאני צריך בשביל לעשות אותן.    

      

על ניתוח ליבת התפקיד ניתן לחזור בשלבים שונים של הקליטה בעבודה. בכל פעם יהיה לנו יותר מידע על התפקיד וגם הסטאטוס המקצועי שלנו יהיה שונה. לרוב, מומלץ לחכות לאחר ימי הקליטה הראשונים שבהם העובד מקדיש עצמו להסתגלות ראשונית למסגרת ולאיסוף מידע ראשוני. 

 

השתלבות חברתית

מטרות הכלי

הכרה בחשיבות השתלבות חברתית במקום העבודה.

חשיבה משותפת כיצד ניתן לעשות זאת בדרך שנוחה ונכונה למנטי ומתואמת לארגון.

רקע

השתלבות חברתית בחברה או בארגון, היא חלק בלתי נפרד מתחושת השייכות למקום ויש לה השפעה רבה ולעיתים מכרעת על תחושותיו של העובד ועל המוטיבציה שלו להגיע לעבודה.

התמודדות רב תרבותית

 

מטרות הכלי

לתת מקום להבדלי התרבות הקיימים.

לעזור למנטי לתרגם את ההתנהגויות והאירועים ולהבין שמקורם בהבדלים התרבותיים.

לחשוב יחד עם המנטי על דרכי התמודדות אפשריים, בעזרתם הוא יוכל להשתלב חברתית ועדיין לשמור על זהותו.

לחשוב יחד עם המנטי על דרכים בהם יוכל לתווך את ההבדלים בדרך שבה ירגיש נוח.

רקע

אחד האתגרים הנוספים בקרב אוכלוסיות תבת, בעולם העבודה הינו, המימד התרבותי והנורמות המקובלות בקהילה ובחברה, דבר המצריך התייחסות נוספת הן של מחפש העבודה והן של המעסיקים. 
אתה המנטור  מהווה גורם מתווך בין המשתתף לעולם העבודה.
באמצעות הידע והניסיון שצברת תוכל להנגיש את עולם העבודה למנטי'ס – כיצד להשתלב בארגון בצורה המיטבית תוך התאמת ההתנהגויות לאילו המקובלות בו, לצד היכולת לתווך את צרכיהם התרבותיים.