מנטורינג בתעסוקה תבת

התוכנית שלנו

מנטורינג הוא כלי חניכה תומך לסיוע בתהליכי השתלבות וקידום תעסוקתי, אשר פותח בשנת 2014 באופן ייחודי למשתתפי תכניות התעסוקה המגוונות בתבת .
זהו שיתוף פעולה בין מנטורים מתנדבים מארגונים עסקיים ומהמגזר הציבורי, בדרג ניהולי ביניים ומעלה, מצויינים בתחומם המקצועי, לבין משתתפי התוכניות.

 

המנטורים מלווים משתתפים (מנטיס) בתהליכי השתלבות וקידום תעסוקתי מתוך ניסיון חיים אישי וקריירה מקצועית, בשיתוף עם רפרנטים נבחרים מתכניות תבת. התכנית פועלת להכשיר וללוות מנטורים מתנדבים מקרב ארגונים עסקיים והמגזר הציבורי, תוך פיתוח מתמיד של הידע ושל שיטות העבודה בנושא הפעלת מנטורים מתנדבים בתחום התעסוקה.

המשתתפים (המנטיס) הינם משתתפי תכניות תבת השונות, תכניות שמטרתן לעזור לאוכלוסיות המגוונות להשתלב או להתקדם בתעסוקה. המשתתפים באים מאוכלוסיות המצויות בתת ייצוג הולם בשוק העבודה ואינם מועסקים בהתאם להשכלה, לכישורים ולפוטנציאל שלהם כגון: חברה ערבית, חברה חרדית, מבוגרים, אנשים עם מוגבלות, עובדים בשכר נמוך. 

ההנחה היא כי בקרב רוב אוכלוסיות אילו, חסרות למשתתפים הזדמנויות למפגש עם קהילות אחרות ומגוונות. דבר זה משפיע על כך שהרשתות החברתיות המקצועיות שלהם מצומצמות מחד, ומאידך בתוך המשפחה והקהילה הקרובה חסרות עדיין דמויות קרובות לחיקוי ולהתייעצות בהקשר של קידום תעסוקתי.
מתוך כך:
 - תהליך הליווי נמשך כחצי שנה והוא כולל בין
6-8 פגישות פרונטאליות, של כשעה וחצי.
 - המנטורים זמינים לפניות טלפוניות ובמייל לתחזוק הקשר והפעילות השוטפת מול המנטיס.

מטרות התהליך:

השתלבות וקידום בתעסוקה 

כתובת יציבה ומזמינה להתייעצות ושיתוף

הרחבת הידע והמיומנויות של המנטי (המשתתף) התעסוקה

הרחבת הרשתות החברתיות והמקצועיות

ביסוס הביטחון העצמי של המנטי

היכרות עם מודלים לחיקוי (מקצועי ואישי)