מסוגלות תעסוקתית

 

מסוגלות תעסוקתית

מסוגלות תעסוקתית הנה קשת היכולות והכישורים המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה כלשהו ולעבוד בו. 
מעבר לעצם השגת העבודה, הכוונה בדרך כלל גם לכושרו של אדם לשמור על מקום עבודתו, להתמיד ולהתקדם בו, או להתקבל למקום עבודה חדש (תמיר ונוימן, 2007). 
תכניות התעסוקה מתמקדות בין היתר בחיזוק המסוגלות התעסוקתית של המשתתפים באמצעות מגוון כלים. 
פרק זה מציע לכם המנטורים כלים ספציפיים שזיהינו כמרכזיים וככאלה שרלוונטיים לתהליכי חניכה מסוג מנטורינג. 

עקרון המעורבות

 

מטרות הכלי

לעורר את מודעות המשתתף למעורבותו הנמוכה בתהליך או בעשייה. 

לחשוב יחד עם המשתתף על המשמעויות של הבחירה שלו. 

לעזור למשתתף להבין כי הכוח בידיו להשפיע על חייו, ושהעשייה היא המפתח  להתפתחות. 

רקע

ייתכנו מצבים בהם תרגישו שהמשתתף אינו מעורב או אקטיבי דיו בתהליך, שהתהליך לא מתקדם ושאתם לא מצליחים לייצר את התוצאה אליה המשתתף שואף להגיע.  במצב כזה עלול להתעורר אצל המנטור ואצל המנטי חוויה של "תקיעות", תסכול ואף חוסר הצלחה.

כניסה של עובד מהחברה הערבית לשוק העבודה הישראלי כרוכה בצורך ללמוד מצד אחד את הארגון, התפקיד, התרבות הארגונית ומצד שני ביכולת של העובד עצמו לתווך את הפערים התרבותיים, על מנת שאלה לא יתפרשו שלא נכון.

עקרון הצמיחה

 

מטרות הכלי

לסייע למשתתף להבין מהי הגישה איתה הוא יוצא לפעולה. 

לבחון יחד האם הגישה הזו משרתת אותו או מעכבת אותו בדרכו להשגת המטרה.

לעזור למשתתף להבין שמטעויות אפשר רק לצמוח ולהתקדם.  

לבחור מחדש עם איזו גישה הוא היה רוצה לצאת לפעולה.    
 

רקע

ישנם מצבים בהם נרגיש כי התהליך לא מתקדם כפי שהיינו רוצים, כי קיימת "תקיעות", אולם היא אינה נובעת ממעורבות נמוכה של המשתתף, אלא מתחושה כי המשתתף חושש מלעשות את הצעד. חשש שכנראה מוביל להימנעות. 

 

מוטיבציה

מטרות הכלי

לעורר את המוטיבציה של המשתתף כאשר מעורבותו נמוכה בתהליך או בעשייה. 
לזהות יחד עם המשתתף את המקומות, האירועים, הפעילויות, החוזקות והאנשים שנותנים לו מוטיבציה ואנרגיה.
לעזור למשתתף להבין כי הכוח בידיו להשפיע על חייו, ושהעשייה היא המפתח  להתפתחות. 

רקע

מוטיבציה - מנוע ענק של הצלחה.
מהי מוטיבציה? מאיפה היא מגיעה? מה היא עושה לנו? 
מוטיבציה זה הדלק שלנו, מוטיבציה היא אחד המנועים העיקריים של עשייה, ועשייה היא אחד המרכיבים הקריטיים ביותר של הצלחה.
חשוב שנדע מאיפה אנחנו מקבלים אנרגיה, כי אם רק נוציא כל הזמן ניסע על הקו האדום, כאשר בכל רגע אנחנו עלולים להיתקע באמצע הכביש המהיר. לא מומלץ!!
אם המנטי שואף לעשות שינוי ולהצליח, חשוב לבחון מהי המוטיבציה שלו  ובעיקר מאיפה הוא מקבל אותה ומה היא יכולה לאפשר לו.